Në takimin për marrjen e masave për mbrojtjen nga fatkeqësitë natyrore. Bashkia jonë është gjithmonë e gatshme, e organizuar dhe për të bashkëpunuar me të gjitha institucionet për përballimin e situatave të ndryshme. 🚒🧯
Qëllimi i këtij takimi është bashkëpunimi midis institucionet, si nga ana e bashkisë, por edhe të Policisë së Shtetit, zjarrfikësve dhe kryepleqve për të sinjalizuar dhe ndërhyrë në kohë për çdo rast që mundet të cënojë sigurinë e komunitetit. 👨‍🚒
Falënderoj çdo institucion dhe drejtues të përfshirë, pasi punët bëhen sëbashku dhe asnjëherë një njeri i vetëm apo strukturë s’mund t’i zgjidhë të gjitha çështjet.👮‍♀️🚔🚨