Nis puna për ndërtimin e fazes se pare te rrjetit te ujësjelllësit në njesine administrative Cukalat💦 💧