Bashkia Dimal ka nisur proceduren e ndryshimitv te PPV.Ne zbatim te legjislacionit jane te nevojshme konsultimet me institucionet dhe grupet  e interesit.

Takimi zhvillohet me date 29.06.2022 ne Ministrine e Turizmit dhe Mjedisit .