Bashkia Ura Vajgurore ju fton të merrni pjesë në konkursin online me temë: “Së bashku për familje të shëndetshme e pa dhunë, edhe në situata emergjence!” Ne ju ftojmë të nxitni kreativitetin tuaj dhe të bëheni pjesëmarrës në këtë konkurs, përmes të cilit ju mund të jepni mesazhe se si mund të kontribuohet për familje të shëndetshme e pa dhunë, në situatën në të cilën ndodhemi dhe të fitoni edhe çmime simbolike.
Konkursi është menduar të zhvillohet qëllimisht në kushtet e vetëizolimit dhe të kufizimit të lëvizjeve për shkak të masave të ndërmarra për t’u mbrojtur nga COVID-19. Përjetimet tuaja negative, tensionin dhe frikën ju ftojmë t’i transformoni në mjete artistike për të përcjellë mesazhe sa më pozitive dhe optimiste, të cilat të synojnë të mbajnë larg dhunën dhe të ndikojnë në marrdhëniet e shëndetshme familjare, modelet pozitive të përballimit të stresit dhe prindërimin pozitiv.
Kalimi i kohës më fëmijët në mënyrë produktive, ndryshimi i mendësive patriarkale dhe steriotipeve gjinore mbi rolin e burrave/djemve dhe grave/vajzave në familje, nxitja e modeleve të përballjes me stresin dhe menaxhimin e frikës, forcimi i marrëdhënieve të shëndosha në familje, aplikimi i ndëshkimeve për këdo që dhunon pavarësisht kufizimeve të emergjencës, etj., – janë disa prej tematikave që mund të përzgjidhni të trajtoni në punimet dhe krijimtarinë tuaj artistike.
Ftojmë të gjithë individët mbi moshën 15 vjeç (banues në territorin e Bashkisë Ura Vajgurore), që të dërgojnë në adresën e e-mailit: ristokaljona@gmail.com, krijimet e tyre në fushat: prozë (ese), pikturë, spote të shkurtëra, deri në datën 30 Prill 2020 ora 17.00.
Të gjitha krijimet e paraqitura deri në datën e caktuar, do të postohen më pas në faqen e internetit të Kryetares së bashkisë ku nga data 1 Maj deri në datën 10 Maj do të hapet edhe votimi (on-line). Mënyra e votimit do të jetë nëpërmjet “Like”, “Koment” dhe “Share” vetëm nga kjo faqe zyrtare.
Shpallja e fitueseve do të bëhet në datën 15 Maj 2020.
Për secilën fushë të artit do të jepen dy çmime, pra në total 6 cmime, ku tre çmimet e para do ti dhurohen pako ushqimore me vlerë 4000 ALL dhe tre cmimet të tjera pako ushqimore me vlerë 2500 ALL. Me përfundimin e periudhës së emergjencës, fituesit do të ftohen edhe në një takim ku do të ndahen edhe çertifikata pjesmarrje për ta si dhe do të ndajnë me të gjithë ne eksperiencat e tyre.
Ky konkurs organizohet nga Bashkia Ura Vajgurore në Bashkëpunim me UNDP Shqipëri, në kuadër të Programit të Përbashkët të Kombeve të Bashkuara, “Për t’i dhënë fund dhunës ndaj grave dhe vajzve”, financuar nga Qeveria e Suedisë dhe që po zbatohet nga UNDP, UN Women dhe UNFPA, në bashkëpunim me Qeverinë e Shqipërisë.