Neni Nr.7  I ligjit nr. 119/2014 “ Për të Drejtën e Informimit”  Ligjit Nr.139/2015 “ Për Vetqeverisjes  Vendore”
Ky Material publikohet: Në menunë ku lexon “ Programi I transparencës” në faqen zyrtare në internet  të Bashkisë Dimal http://bashkiadimal.gov.al
Koha e shërbimit : Menjëherë
Organi që miraton:  Këshilli I bashkisë Dimal
Përgjegjës për publikimin : Sekretari I këshillit bashkiak
  1. Njoftim i mbledhjes se KB 02.09.2021
  2. Njoftim i mbledhjes se KB DATE 11.10 2021
  3. Njoftim mbledhje date 15.06.2021
  4. Njoftim i mbledhjes se KB Dimal date 02.06.2021
  5. Njoftim i mbledhjes 06.04.2021