Neni Nr.7  I ligjit nr. 119/2014 “ Për të Drejtën e Informimit”  ligjit Nr.139/2015 “ Për Vetqeverisjes  Vendore”
Ky Material publikohet: Në menunë ku lexon “ Programi I transparencës” në faqen zyrtare në internet  të Bashkisë Dimal http://bashkiadimal.gov.al
Koha e shërbimit : Menjëherë
Organi që miraton:  Siaps akteve ligjore dhe nën ligjore në fuqi
Përgjegjës për publikimin : Kryetari I bashkisë

 

Kryetari i Bashkise Dimal Organizon pritjen me Qytetaret cdo dite te Enjte ora 12:00