Neni Nr.7  I ligjit nr. 119/2014 “ Për të Drejtën e Informimit”  ligjit Nr.139/2015 “ Për Vetqeverisjes  Vendore”  Ligji Nr.44/2015 “ Kodi I procedurave Administrative dë republikës së shqipërise”
Ky Material publikohet: Në menunë ku lexon “ Programi I transparencës” në faqen zyrtare në internet  të Bashkisë Dimal http://bashkiadimal.gov.al
Koha e shërbimit : Menjëherë
Organi që miraton:  Kryetari I bashkisë
Përgjegjës për publikimin:  Sektori I Burimeve Njerëzore
  Nga e hëna në të premte orari I punës është 08-16
Në ndërmarrje të pastrimit  dhe të tjera orari I punës varion me turne 8 orarëshe