Natën e mirë me këto pamje nga Klubi i Pikturës, ku të vegjlit e qytetit tonë punojnë nën udhëheqjen e një mësuesi për të zhvilluar pasionin e tyre.