Projekti më i ri i Bashkisë së Urës Vajgurore, sa autentik po aq funksional. Ura e re e këmbësorëve dhe biçikletave, 115 metra e gjatë, do të lidhë lagjen e Gurit të Bardhë me qytetin. Ky projekt ofron një koment të gjallë jo vetëm në kufijtë e vizionit bashkëkohor modernist të qytetit, por dhe nevojës urbane për krijimin e akseve lehtësuese të komunikimit dhe homogjenizimit të jetës në qyte