Një tjetër investim që i vjen në ndihmë mijëra banorëve. Krahas punimeve në stacionin e Goriçanit, përfunduan dhe kanalet e ujitjes në Protoduar dhe kanali në Samaticë. #PuneKonkrete