Keshilli Bashkiak eshte duke konsultuar Planin e Permiresimit per Arsimin Parashkollor.

Diten e hene me date 21.12.2020 ora 12 ;00 do te organizohet nje takim me perfaqesues
te komunitetit dhe grupet e interesit.Jeni te ftuar te merrni pjese.
Ju lutem regjistrohuni tek Sekretari i Keshillit ose Kordinatori i Konsultimit Publik.
Gjeni me poshte linkun  e axhendes se planit te permiresimit .
  Kordinatori i Konsultimit Publik 
    Marinela Stavri tel :036122468
 Sekretari i Keshillit
  Elis Gjata tel: 0692792007

 

Axhenda Plani i permiresimit Bashkia Ura Vajgurore