Procedurat e zgjedhjes
Neni Nr.7  I ligjit nr. 119/2014 “ Për të Drejtën e Informimit”  Ligjit Nr.139/2015 “ Për Vetqeverisjes  Vendore”
Ky Material publikohet: Në menunë ku lexon “ Programi I transparencës” në faqen zyrtare në internet  të Bashkisë Dimal http://bashkiadimal.gov.al
Koha e shërbimit : Menjëherë
Organi që miraton:  Siaps akteve ligjore dhe nën ligjore në fuqi
Përgjegjës për publikimin : Kryetari I bashkisë

 

Procedura  të zgjedhjes së Kryetarit të Bashkisë
  1. Çdo bashki ka kryetarin e saj, të zgjedhur sipas dispozitave të Kodit Zgjedhor
  2. Kryetari I bashkisë mund të zgjidhet dhe të ushtrojë vetëm 3 mandate të njëpasnjëshme në krye të bashkisë , me të drejtë rizgjedhjeje.
  3. Ushtrimi I mandatit të Kryetarit të bashkisë fillon me çastin  kur bën betimin , dhe përfundon kur bën betimin kryetari pasardhës.