Neni Nr. 7 I ligjit Nr,119/2014 “ Për të drejtën e informimit “ Nenit 19 të Ligjit Nr. 139/2015 “ për vetëqeverisjen vendore”  Neneve 10 dhe 13 të ligjit Nr. 60/2016 “ Për  sinjalizimin dhe mbrojtjen e silanjizuesve “
Ky Material publikohet :  Në menunë ku lexon “ Programi I transparencës” në faqen zyrtare në internet  të Bashkisë Dimal http://bashkiadimal.gov.al
Koha e shërbimit : Menjëherë
Organi që miraton: Kryetari I Bashkisë
Përgjegjës për Publikun:  Struktura e sinjalizimit , Ankesave dhe Vërejtjeve
Përditësohet së shpejti.