Punonjësit e policisë 🚨kujdesen për kalimin e rrugës nga fëmijët që shkojnë në shkollë, por edhe një apel të gjithë drejtuesve të mjeteve 🚗 për të pasur kujdes ⚠️kudo ku ka institucione arsimore.