Neni Nr.7  I ligjit nr. 119/2014 “ Për të Drejtën e Informimit”  Ligjit Nr.139/2015 “ Për Vetqeverisjes  Vendore”
Ky Material publikohet: Në menunë ku lexon “ Programi I transparencës” në faqen zyrtare në internet  të Bashkisë Dimal http://bashkiadimal.gov.al
Koha e shërbimit : Menjëherë
Organi që miraton:  Këshilli I bashkisë Dimal
Përgjegjës për publikimin : Sekretari I këshillit bashkiak
KLIKONI LINKUN PER TE PARE RENDIN E DITES TEK NJOFTIMET E KESHILLIT BASHKIAK DIMAL