Në rezervuarin e Protoduarit, për të parë nga afër, fazën e parë të rehabilitimit të digës dhe krijimin e pusetës së ujit me rrjedhje të lirë, ndërtimin e tubacionit për të shtuar ujitjen në 40 ha tokë në fshatin Pobrat, ku do të përfitojnë rreth 100 fermerë. Ky projekt financohet nga projekti Tap.
Së shpejti do të fillojnë punimet edhe për fazën e dytë, me të ardhurat e bashkisë, e cila do të bëjë të mundur vënien në efiçencë të plotë të këtij rezervuari.