Rruga e re Kutalli – Poshnje🚧🏗, një investim i shumë pritur për banorët e zonës me një potencial të madh në bujqësi🍅🧅🥔. Po vijon puna për finalizimin e këtij projekti që do të mundësojë një rrugë me gjerësi 6.5 m. Në Kutalli, ky investim parashikon që të ketë trotuare dhe ndriçim 💡 nga të dyja anët e rrugës.