Një tjetër projekt për zhvillimin e infrastrukturës arsimore në Bashkinë tonë është drejt përunfdimit. Shkolla me kushte moderne po realizohet falë financimit të TAP pas kërkesës së Bashkisë Ura Vajgurore. #PuneKonkrete