Gjatë takimit u bisedua mbi projektligjin, ku pata mundesine si anetare e kesaj shoqate te jape disa opinione në lidhje me këtë dokument të rëndësishëm per ligjesimin e faktit dhe konsolidimin e regjistrit publik te pasurive te paluajtshme.