Prej disa ditësh specialistët e Sektorit të Shërbimeve pranë Bashkisë Ura Vajgurore kanë vijuar aksionin e mbjelljes së pemëve të reja. Çdo kontribut është i mirëpritur për një qytet më të gjelbër dhe të pastër.