Në këto ditë festash i qëndrojmë pranë atyre që kanë më shumë nevojë për mbështetjen tonë. Faleminderit Fondacionit Shqiptar për të Drejtat e Personave me Aftësi të Kufizuara që bëri të mundur 6 karriget e reja dhe UNDP (PNUD) për projektin “Askush të mos mbetet pas”.