📍Gjatë vizitës në kopshtin Poshnje, ku zhvillova më pas dhe nje takim me prindër të fëmijëve për të diskutuar së bashku mbi gjetjet e raportit të projektit Bashki të Forta edhe për të koordinuar ngritjen e keshillit të prindërve.
📝Bashkia Ura Vajgurore është duke konsultuar Planin e Përmirësimit të Arsimit Parashkollor hartuar në bashkëpunim me projektin “Bashki të forta”. Këtë plan do e gjeni në faqen zyrtare të Bashkisë. Për sygjerime ose komente ju lutem na shkruani edhe në adresat e e-mailit që janë të afishuara në faqe.
📌Bëhu dhe ti pjesë e vendimmarrjes!

PROCEVERBAL TAKIMI-
axhenda e takimeve te shefes