Reparti i zjarrfiksëses u mbush me disa vizitorë shumë special. Sensibilizimi dhe njohja e komunitetit me shërbimin e zjarrfikëses është një detyrë e vazhdueshme për të bashkëpunuar për sa më pak problematika në bashkinë tonë.