Me të rinjtë e talentuar të Poshnjes që janë pjesë e konkursit lokal në shah♟ Orientimi i të rinjve drejt sportit dhe organizimi i sa më shumë aktiviteteve gjihëpërfshirëse është synimi i politikave tona sociale👍